Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ 2020-2022 TO Blansko

Péče a ošetřování vegetace v okolí železničních tratí.

Kariéra

Projekt

Během období vegetačního klidu se naše společnost zabývá údržbou zelené vegetace, odstraňováním náletových dřevin a zlepšováním výhledových podmínek v okolí pozemních komunikací a železničních drah. Klíčovými prvky této péče jsou odstraňování keřového porostu, kácení stromů a zlepšování rozhledových vzdáleností. Při realizaci těchto zásahů klademe velký důraz na dodržování bezpečnostních předpisů a opatření.

  • Odstranění smíšené vegetace mechanizací
  •  Kácení stromů
  • Vyřezání křovin
 

Popis projektu

Název projektuÚDRŽBA VYŠŠÍ A NIŽŠÍ ZELENĚ V OBVODU OŘ 2020-2022 – ST BRNO
(TO Blansko)
InvestorSEŽEV facility s.r.o.
Termín dokončení11-12/2020
Velikost400m2

Lokace

Account details will be confirmed via email.