O nás

Motto: Každá stavba je pro nás důležitá.
01

ČSN EN ISO 9001:2016

Systém managementu kvality pro předmět činnosti: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Realizace speciálních a výškových prací.

Více informací
02

ČSN EN ISO 14001:2016

Systém environmentálního managementu pro předmět činnosti: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Realizace speciálních a výškových prací.

Více informací
03

ČSN EN ISO 45001:2018

Systém managementu BOZP pro předmět činnosti: Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Realizace speciálních a výškových prací.

Více informací

Náš příběh

Kdo jsme

Společnost RATAELA, a.s. se zabývá sanacemi skalních masivů, svahů, zemních těles, zakládáním staveb, stavebních prací, údržbou a odstraňováním vegetace, průmyslového čištění a v neposlední řadě výrobou a renovací ocelových konstrukcí.

Firma RATAELA, a.s. vznikla v listopadu 2016. V roce 2023 došlo k transformaci ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost.

V posledním roce jsme zaznamenali velký rozvoj, a to jak v oblasti vybavení technikou, tak v oblasti počtu a odbornosti zaměstnanců. Nyní je naše společnost jedna z největších v okrese Chomutov zabývající se speciálními stavbami. 

V době vzniku pracovala firma s šesti zaměstnanci vesměs stavebních profesí. Jednalo se hlavně o stavební dělníky pracující ve výškách. V průběhu let docházelo k nárůstu počtu pracovníků, v současné době má firma více než 100 zaměstnanců různých profesí.

Adresa firmy, kde sídlí technicko – hospodářské vedení společnosti je v Chomutově v Čelakovského ulici. Dále firma nedaleko vlastní areál, kde má k dispozici vybavené dílny, skladovací haly, rozsáhlé plochy pro deponování stavebních materiálů a parkování stavebních strojů. Stejně tak i půjčovnu mobilního průmyslového osvětlení.

Od roku 2019 je firma certifikována. Vlastní certifikát systému managementu jakosti, jež splňuje požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016. V rámci systému řízení jakosti jsou v organizaci stanovena pravidla a postupy, které zaručují, že provedení prací odpovídá vzájemně dohodnutým normám a standardům. Veškerá prováděná činnost je řízena a průkazně kontrolována se stanovenou odpovědností jednotlivých pracovníků. Dále je společnost hrdým držitelem certifikátů ISO 14001:2016 a BOZP OHSAS 45001:2018.

Společnost je také členem Okresní hospodářské komory v Chomutově. 

Motto: Každá stavba je pro nás důležitá.

rataela
01

Politika ISM

02

Všeobecné obchodní podmínky

03

Vnitřní oznamovací systém

Společnost RATAELA, a.s., IČ 05598150 realizuje projekt „Digitalizace nové provozovny společnosti RATAELA, a.s., č. CZ.01.4.04/0.0/0.0/21_376/0027456 , jehož cílem digitalizace nové provozovny.  Jedná se o podporu digitální transformace firmy. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Potřebujete profesionály pro Váš projekt? Neváhejte nás kontaktovat!

152
Realizované zakázky
15898
tun zpracovaného dřeva
8
certifikáty
76
km opravených kolejových spodků

Account details will be confirmed via email.