Sanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek – Dalovice

Sanace nestabilních náspů kolem železničního koridoru.

Kariéra

Projekt

Na níže uvedeném projektu jsme se podíleli subdodavatelsky. Naším úkolem byly zemní práce a odtěžení zemního tělesa. Dále most v km 181,570.

Provedení projektové dokumentace pro stavební povolení, IG průzkumu a PDPS. Demontáž a zpětná montáž železničního svršku na dvoukolejné trati v délce 1047 m. Demontáž a montáž trakčního vedení v délce 1300 m včetně nových prefabrikovaných a monolitických základů TV. Odtěžení zemních hmot v celé délce opravovaného úseku o celkové kubatuře 135 370 m3. Sanace železničního spodku – úprava základů železničního tělesa, odvodnění a budování nového zemního tělesa po vrstvách ze štěrkodrtě s výztužnou geomříží a lícovým prvkem. Most v km 181,570. Délka mostu (dle ČSN 736200) 51,123 m. Stavba spočívala ve snesení stávající OK, demolici rozpěrné klenby a ubourání opěr, v novostavbě železobetonové nosné klenbové konstrukce mostu, provedení hydroizolace, sanace a injektáže souvisejících konstrukcí a instalace mostního vybavení. Provedení přeložek stávajícího zabezpečovacího a sdělovacího kabelového vedení v délce 900 m.

  • Zemní práce a odtěžení zemního tělesa.
 

Popis projektu

Název projektuSanace nestabilních náspů zemního tělesa v úseku Hájek – Dalovice
InvestorSpráva železnic, s.o.
Termín dokončení30.5.2021
  

Lokace

Account details will be confirmed via email.