Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu TO Valašské Meziříčí

Údržba zeleně kolem kolejových tratí.

Kariéra

Projekt

V době vegetativního klidu se naše firma věnuje péči o vzrostlou vegetaci, odstraňování křovin a zlepšování rozhledových poměrů okolo silnic či kolejových tratí. Odstraňování křovin, kácení stromů a zlepšování rozhledových poměrů jsou klíčové aspekty této péče. Při provádění těchto zásahů je u nás na prvních místech dodržování bezpečnostních postupů.

  • Odstranění smíšené vegetace mechanizací
  •  Kácení stromů, včetně rizikového kácení
  •  Odstranění pařezů, vyřezání křovin
 

Popis projektu

Lokace

Account details will be confirmed via email.

Typ projektu Údržba vyšší a nižší zeleně TO Valašské Meziříčí, TO Staré Město, TO Hulín, TO Holešov, TO Horní Lideč, TO Kunovice, TO Vsetín, TO Hranice na Moravě
Investor SEŽEV facility s.r.o.
Termín dokončení prosinec 2023
Velikost 400m2