Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu TO Zábřeh na Moravě

Údržba zeleně kolem kolejových tratí.

Odkaz na stránky

Projekt

V době vegetativního klidu se naše firma věnuje péči o vzrostlou vegetaci, odstraňování křovin a zlepšování rozhledových poměrů okolo silnic či kolejových tratí. Odstraňování křovin, kácení stromů a zlepšování rozhledových poměrů jsou klíčové aspekty této péče. Při provádění těchto zásahů je u nás na prvních místech dodržování bezpečnostních postupů.

 

  • Odstranění smíšené vegetace mechanizací
  •  Kácení stromů, včetně rizikového kácení
  •  Odstranění pařezů, vyřezání křovin
 

Popis projektu

Typ projektu„Údržba vyšší a nižší zeleně TO Olomouc, TO Zábřeh na Moravě, TO Šumperk,
TO Hanušovice, TO Jeseník, TO Přerov jih, TO Přerov sever, TO Prostějov,
TO Velká Bystřice
InvestorSEŽEV facility s.r.o.
Termín dokončeníprosinec 2023
Velikost400m2

Lokace

Account details will be confirmed via email.