Odstranění havarijního stavu skalního zářezu Vojkovice Ostrov

Sanace skalního zářezu nad kolejištěm.

Kariéra

Projekt

Sanační opatření vedoucí k eliminaci rizika skalního řícení – odstranění náletové vegetace, kácení vzrostlých stromů, očištění skalního masivu od zvětralin, odtěžení nestabilních částí masivu, lokální kotvení skalních bloků pomocí tyčových kotevních prvků, instalace ocelových ochranných sítí.

  • Odstranění náletové vegetace
  • Odtěžení nestabilních částí
  • Kotvení skalních bloků
 

Popis projektu

Typ projektuOdstranění havar. stavu skal.
zářezu na trati Vojkovice-Ostrov
InvestorSpráva železnic, s.o.
Termín dokončení02.03.2023
Velikost 

Lokace

Account details will be confirmed via email.