Oznámení o změně adresy sídla společnosti RATAELA, a.s.

FEATURED

Vážení,
dovolujeme si Vás touto cestou informovat o změně adresy sídla naší společnosti. S účinností
od 24.5.2024 došlo ke změně sídla společnosti RATAELA, a.s. z adresy: Čelakovského 4297,
430 01 Chomutov, na novou adresu:
Bolzanova 1678/5, Nové Město, 110 00 Praha 1
Nová adresa sídla nahrazuje dosavadní adresu sídla společnosti. Všechny ostatní kontaktní a
identifikační údaje zůstávají beze změny, vyjma příslušnosti soudu, u kterého je společnost zapsána.
Změna sídla naší společnosti nemá vliv na platnost a účinnost smluv a objednávek uzavřených naší
společností a ani nemá sama o sobě důvod ke změně existující smlouvy, objednávky či smluv
s dodatkem.
Z důvodu výše uvedené změny Vás žádáme o uvedení nové adresy sídla na veškerých dokladech a
ostatních dokumentech.
Korespondenční adresa zůstává beze změny:
RATAELA, a.s.
Čelakovského 4297
430 01 Chomutov
Děkujeme za pochopení a těšíme se na další spolupráci.