Klášter Kapucínů v Žatci

FEATURED

Na sklonku roku 2023 byla dokončena přestavba bývalého Kapucínského kláštera v Žatci na robotické a spolkové centrum. Obnova objektu, jež byl postaven v 17.století a následně prošel velkou přestavbou ve století 19. byla velkou výzvou. Na této stavbě jsme se podíleli subdodavatelsky. 

Bylo zde nutné provést nejrůznější stavební úpravy, naše firma provedla konkrétně na tyto: hrubá stavba, rozvody topení, elektřiny, vody a kanalizace. Následovaly podlahy a vybudování přístavby na prostranství u hlavního vchodu do Klášterní zahrady.

Spoustu času pak zabraly restaurátorské práce, které spočívaly v obnově dekorativní výmalby jednoduchých rámů a linek v budoucím multifunkčním sále v přízemí a v 1. patře v chodbě. V některých místnostech pak byla restaurována výmalba s květinovými motivy.

Tags: