Rekonstrukce, renovace

Starý a zanedbaný, případně zchátralý objekt nemusí hned znamenat, že je určen k demolici. Rádi se pouštíme do výzev rekonstrukcí a renovací objektů, před které nás staví naši klienti. Ať se jedná o maximální využití stávajících prostor pro nové účely, případně oprava s důrazem na zachování předešlého architektonického rázu a nebo o kombinaci obou dvou předešlých variant.

Account details will be confirmed via email.