Sanace skal – geologické stavby

Svým zaměřením se orientujeme zejména na sanaci skalních masivů a svahů v okolí dopravních či kolejových cest.

Sanace skal - sanace svahů - geologické stavby

Jedním z hlavních stavebních oborů, jímž se naše firma zabývá je sanace skal, což je proces, jež se zabývá opravou a stabilizací skalních masivů, které jsou poškozené, nestabilní nebo ohrožují okolní prostředí. Cílem sanace je zajištění bezpečnosti a ochrany proti možným rizikům spojeným se skalními masivy.

Naše společnost disponuje kvalifikovaným týmem odborníků s bohatými zkušenostmi v oblasti skalních prací. Jsme vybaveni nezbytným vybavením a nástroji pro provedení těchto prací s důrazem na bezpečnost a kvalitu.

Mezi nejčastěji používané metody patří především:

 • mechanické očištění líce skalních stěn a svahů

 • úprava morfologie skalních stěn a svahů

 • kotvené ocelové sítě

 • geosyntetické sítě a protierozní rohože

 • kotvení, hřebíkování

 • dynamické bariéry

 • záchytné ploty

 • plomby a podezdívky

 • stříkaný beton, injektáž

 • vyztužené svahy

 • záchytné valy


Dále provádíme statická zajištění, řešení sesuvů půdy, výstavbu a rekonstrukci opěrných zdí, podpůrných prvků, výstavbu nových a rekonstrukci stávajících náspových těles.

Patří sem výkopové práce a rozpojováni hornin, rozpojování skalních hornin, rozvoz zemin, hutnění zemin, zajišťování stability stěn výkopů, roubení, milánské stěny, štětové stěny, odvodnění stavební jámy…

 • kotvení nestabilních bloků
 • dynamické bariéry
 • velkoprofilové vrty
 • rozpojování skalních hornin
 • rekonstrukce náspových těles
 • odvodnění staveb

Potřebujete bližší informace? Neváhejte nás kontaktovat!

Account details will be confirmed via email.