Zemní práce

Jsme specialisty na zakládání staveb a poskytovatelé širokého spektra služeb v oblasti stavebnictví.

Zemní a výkopové práce

Provádíme statická zajištění, řešení sesuvů půdy, výstavbu a rekonstrukci opěrných zdí, podpůrných prvků, výstavbu nových a rekonstrukci stávajících náspových těles. 

Patří sem výkopové práce a rozpojováni hornin, rozpojování skalních hornin, rozvoz zemin, hutnění zemin, zajišťování stability stěn výkopů, roubení, milánské stěny, štětové stěny, odvodnění stavební jámy…

Dále pak základy k rodinným domům, základní desky domu či plotů, inženýrské sítě, kanalizační a vodovodní přípojky. Máme také zkušenosti s hloubením povrchu pro bazény, nádrže, jímky.

A v neposlední řadě provádíme i terénní úpravy dle vašich požadavků.

  • Stabilizace svahů a zemních těles.
  • Kanalizační přípojky, vodovodní přípojky.
  • Hloubení bazénů.
  • Inženýrské sítě.
  • Úpravy lesních, příjezdových cest.
  • Zpevnění plochy.
  • Finální úprava kolem budov

Potřebujete více informací? Neváhejte nás kontaktovat!

Account details will be confirmed via email.