Svahy – zemní tělesa

Provádíme statická zajištění, řešení sesuvů půdy, výstavbu a rekonstrukci opěrných zdí, podpůrných prvků, výstavbu nových a rekonstrukci stávajících náspových těles.

Svahy - Zemní tělesa

Naše společnost se zabývá statickým zajištěním, řešením sesuvů půdy, výstavbou a rekonstrukcí opěrných zdí, podpůrných prvků, výstavbou nových a rekonstrukcí stávajících náspových těles. To vše jsou důležité úkoly, které se týkají stabilizace terénu a ochrany prostředí. 

Provádění statických zajištění je nezbytné pro zajištění stability staveb a terénu. Tento proces zahrnuje analýzu a posouzení stavby nebo terénu a následně navrhnutí a provedení opatření, která zajistí pevnost a stabilitu konstrukce. To může zahrnovat instalaci ocelových nebo betonových pilířů, zdiva nebo jiných podpěrných prvků, které zabrání pohybu a deformacím stavby.

Řešení sesuvů půdy je dalším důležitým úkolem, jež se týká ochrany životního prostředí a ochrany majetku. Sesuvy půdy mohou být způsobeny různými faktory, jako jsou například srážky, eroze nebo lidská činnost. Problém sesuvů je často řešen prostřednictvím výstavby opěrných zdí nebo podpůrných prvků, které stabilizují terén a zabrání dalším deformacím.

Výstavba a rekonstrukce opěrných zdí a podpůrných prvků jsou klíčové pro udržení stability terénu a ochranu před sesuvy půdy. Tyto konstrukce jsou navrhovány a budovány s ohledem na konkrétní podmínky daného místa a jsou důležité pro ochranu životního prostředí a prevenci přírodních katastrof.

V neposlední řadě je výstavba nových a rekonstrukce stávajících náspových těles důležitá pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dopravní infrastruktury. Náspová tělesa jsou důležitou součástí silnic, železnic a dalších dopravních cest a jejich stabilita je klíčová pro bezproblémový pohyb vozidel a bezpečnost provozu.

  • Řešení sesuvů půdy.
  • Výstavba a rekonstrukce opěrných zdí.
  • Statické zajištění.
  • Výstavba nových a rekonstrukce stávajících náspových těles.

Potřebujete bližší informace? Neváhejte nás kontaktovat!

Account details will be confirmed via email.