Odpadové hospodářství

je dalším oborem, jímž se společnost RATAELA, A.S. zabývá.

Odpadové hospodářství

Dalším oborem na nějž se naše firma specializuje je odpadové hospodářství s důrazem na recyklaci stavebních materiálů.

Jedním z našich hlavních zaměření je recyklace stavebního odpadu na klíč, což znamená, že se postaráme o kompletní proces recyklace od sběru odpadu, přes třídění a separaci materiálů až po jejich opětovné využití.

Za použití moderních  technologií a zařízení jsme schopni recyklovat různé druhy stavebních materiálů, jako jsou beton, cihly, dřevo a další. Tím nejenže snižujeme množství odpadu na skládkách, ale také šetříme přírodní zdroje a chráníme životní prostředí.

Pro naše zákazníky nabízíme také službu uskladnění materiálů, které nejsou okamžitě využitelné, ale mohou být později recyklovány. Díky velkým skladovacím plochám, kterými disponujeme, jsou tyto materiály v bezpečí a připraveny k dalšímu zpracování. Naše skladovací zařízení jsou vybavena nejmodernější bezpečnostní technologií, což zajišťuje, že materiály jsou chráněny před poškozením nebo ztrátou a jsou připraveny k rychlému a efektivnímu zpracování. Jsme si vědomi důležitosti správného uskladnění materiálů pro jejich následnou recyklaci, a proto se zodpovědně staráme o každý krok v procesu nakládání s odpady.

S našimi službami na poli odpadového hospodářství se můžete spolehnout na kvalitu, efektivitu a ekologický přístup. Kontaktujte nás pro více informací a společně se postaráme o odpovědné nakládání s odpady a recyklaci stavebních materiálů.

 

Potřebujete další informace?

Account details will be confirmed via email.