Rekultivace a údržba vegetace

Provádíme údržbu, úpravy a odstraňování vzrostlé vegetace, odstraňování křovin, kácení a údržbu rozhledových poměrů.

Obnova a péče o zeleň

Rekultivace a údržba vegetace

Dále se zabýváme péčí o vzrostlou vegetaci, odstraňování křovin a zlepšování rozhledových poměrů okolo silnic či kolejových tratí. Důležitou součástí péče o přírodu a životní prostředí je její rekultivace a údržba. Odstraňování křovin, kácení stromů a zlepšování rozhledových poměrů jsou klíčové aspekty této péče. Při provádění těchto zásahů je u nás na prvních místech dodržování bezpečnostních postupů a zvážení ekologických dopadů.

Spásání – udržitelná péče o pozemky a ochrana přírody

Naše firma vlastní stádo ovcí, jež je možné si pronajmout ke tradiční metodě spásání vegetace. Spásání má mnoho výhod, včetně udržování biodiverzity, podporování růstu rostlin a udržování zdravého ekosystému, stává stále populárnější metodou pro udržitelnou péči o pozemky, nelesní biotopy, management luk a rozptýlenou zeleň. Tato forma pastvy nabízí výhody jak pro zemědělce, vlastníky a uživatele pozemků, tak i pro ochranu přírody.

  • Údržba či odstranění vyšší a nižší zeleně.
  • Omezení růstu, likvidace porostů a nežádoucí vegetace.
  • Rekultivace porostu.
  • Spásání vegetace.
  • Výsadba nového porostu.

Potřebujete více informací? Neváhejte nás kontaktovat.

Account details will be confirmed via email.