Průmyslové stavby – chemický průmysl

Realizujeme výrobu nových a renovaci stávajících průmyslových staveb, zejména v chemickém průmyslu.

Průmyslové stavby - chemický průmysl

Petrochemický průmysl patří mezi nejvíce náročné průmyslová odvětví z hlediska stavebních prací a renovací konstrukcí. Extrémní provozní podmínky, jako jsou vysoké teploty, agresivní chemikálie a konstantní zatížení, vyžadují speciální technologie a materiály, které zaručí bezpečnost, spolehlivost a dlouhou životnost průmyslových staveb.

Renovace a opravy existujících konstrukcí 

Nabízíme komplexní služby pro výstavbu nových i renovace stávajících průmyslových zařízení v petrochemickém odvětví. Jsme specialisté na extrémně náročné provozní podmínky, jako jsou vysoké teploty, agresivní chemikálie a konstantní zatížení. Využíváme nejmodernější technologie a materiály, které zaručují maximální bezpečnost, spolehlivost a dlouhou životnost konstrukcí.

Naše služby:

Renovace a opravy existujících staveb či konstrukcí petrochemických závodů, rafinerií a průmyslových areálů

– Použití vysoce odolných materiálů (nerezové oceli, speciální slitiny, žáruvzdorné betony)

– Správná konstrukce základů a opěrných systémů (hlubinné piloty, štětové stěny)

– Renovace potrubních systémů, výrobních jednotek a zásobníků

– Vysokorychlostní nástřik protikorozních nátěrů pro obnovu opotřebovaných částí

– Čištění a odstranění degradovaných vrstev před renovací

Bezpečnost a prevence 

Při veškerých stavebních pracích a renovacích v petrochemickém průmyslu je nezbytné dodržovat přísné bezpečnostní předpisy a normy. Používání osobních ochranných prostředků, jako jsou nehořlavé oděvy, dýchací přístroje a bezpečnostní vybavení, je naprostou nutností. Důsledné dodržování bezpečnostních postupů chrání životy pracovníků a zabraňuje nehodám a ekologickým katastrofám. Závěrem lze říci, že petrochemický průmysl klade vysoké nároky na kvalitu stavebních prací a renovací konstrukcí. Použití špičkových technologií, odolných materiálů a důsledné dodržování bezpečnostních předpisů je zásadní pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu těchto klíčových průmyslových zařízení.

Díky našim zkušenostem a specialistům jsme schopni zvládnout i ty nejnáročnější požadavky nejen petrochemického průmyslu.

  • Renovace a oprava konstrukcí, potrubí
  • Dodržování postupů a norem při práci
  • Vyškolení pracovníci
  • Protikorozní ochrana.
  • Klademe velký důraz na kvalitu díla
  • Důraz na bezpečnost na pracovišti
  • Natěračské práce horolezeckou technikou

Máte nějaké další otázky? Neváhejte nás kontaktovat!

Account details will be confirmed via email.