Ocelové konstrukce

Realizujeme výrobu nových a rekonstrukci stávajících konstrukcí, pískování, nátěry, atd.

Ocelové konstrukce

V rámci technologie výroby a montáže ocelových konstrukcí zajišťujeme komplexní služby,  od zpracování výrobní dokumentace přes samotnou výrobu a protikorozní ochranu, až po dodávku dílčích celků na stavby a jejich montáž.

Specializujeme se zejména na:

 • Silniční a železniční mosty (ocelové, spřažené)
 • Potrubní mosty
 • Velkokapacitní stabilní nádržové systémy
 • Rekonstrukce energetických celků
 • Střešní velkoplošné konstrukce
 • Velkoprostorové haly
 • Konstrukce technologických průmyslových zařízení včetně montáže technologie
 • Technologické potrubní rozvody

Renovace ocelových konstrukcí je proces, který zahrnuje řadu kroků a postupů pro opravy a obnovu stávajících ocelových staveb, jako jsou mosty, haly, skladové prostory nebo jiné průmyslové objekty. Cílem renovace je prodloužit životnost konstrukce, zvýšit její bezpečnost a stabilitu a přizpůsobit ji aktuálním normám a požadavkům.

Hlavní fáze renovace ocelových konstrukcí typicky zahrnují:

1. Přípravné práce:

– Prohlídka a posouzení stávajícího stavu konstrukce

– Identifikace poškozených nebo zkorodovaných oblastí

– Vytvoření plánu renovace a harmonogramu prací

2. Odstraňování stávajícího nátěru nebo koroze:

– Odstranění starých nátěrů nebo korozního napadení pomocí pískování, tryskání nebo chemických prostředků

– Důkladné očištění povrchu konstrukce

3. Opravy a zesílení konstrukce:

– Výměna poškozených nebo zkorodovaných částí konstrukce

– Zesilování kritických míst přidáním dalších ocelových prvků nebo výztuh

– Svařování a spojování nových částí s původní konstrukcí

4. Povrchová úprava:

– Aplikace antikorozních nátěrů nebo jiných ochranných povlaků

– Použití žárového zinkování nebo metalizace pro zvýšenou protikorozní ochranu

5. Kontrola a dokončovací práce:

– Inspekce provedených prací a ověření kvality renovace

– Úprava okolního terénu nebo dokončení návazných stavebních prací

Renovace ocelových konstrukcí vyžaduje odborné znalosti a zkušenosti, použití správných materiálů a technologií a dodržování bezpečnostních předpisů. Cílem je prodloužit životnost konstrukce, zvýšit její odolnost a zajistit bezpečné užívání v souladu s platnými normami a předpisy.

 • Aplikace antikorozních nátěrů
 • Výměna poškozených či korodovaných částí
 • Inspekce, ověření kvality
 • Práce horolezeckou technikou
 • Finální úprava kolem díla

Account details will be confirmed via email.