Kamenické práce

Realizujeme kamenické práce v souvislosti s dopravními stavbami.

Kamenické práce

Skupina kamenických prací obsahuje velmi široké spektrum výroby a osazení kamenických výrobků. Svými zkušenostmi se také podílíme na restaurování a renovaci kamenných památek a čistění a repase kamenných konstrukcí.

Naše firma se také stále častěji zabývá realizací složitých dopravních a vodohospodářských staveb, jako jsou mosty, propustky, opěrné a zárubní zdi, sanace a zpevnění svahů, zdi lemující vodní koryta. U takových projektů využíváme zručnosti našich kameníků, ať už jde o obezdívky z lomového  kamene, gabionové stěny, nebo jiná řešení.

Potřebujete další informace?

Account details will be confirmed via email.